Eintrag:border river

German: Grenzfluss / Lithuanian: pasienio upė / Polish: rzeka graniczna