Eintrag:bog gley soil

German: Anmoor / Lithuanian: pelkinis dirvožemis / Polish: gleby torfowo- i murszowo-glejowe