Eintrag:biotope type

German: Biotoptyp / Lithuanian: biotopo tipas / Polish: typ biotopu