Eintrag:biotope tree

German: Biotopbaum / Lithuanian: medžių buveinė / Polish: drzewo biotopowe, drzewo będące siedliskiem dla danych gatunków