Eintrag:biotope network planning

German: Biotopverbundplanung / Lithuanian: biotopų tinklų planavimas / Polish: planowanie sieci biotopów