Eintrag:biotope mapping

German: Biotopkartierung / Lithuanian: biotopų žemėlapių sudarymas / Polish: mapowanie biotopu, sporządzanie mapy biotopu