Eintrag:biotope area

German: Biotopbereich, Biotopfläche / Lithuanian: biotopo plotas / Polish: obszar biotopu, powierzchnia biotopu