Eintrag:biotic community

German: Artengemeinschaft, Biozönose, Lebensgemeinschaft / Lithuanian: tam tikros rūšies bendrija, biologinė bendrija / Polish: populacja gatunków, biocenoza