Eintrag:Berne Convention

German: Berner Konvention / Lithuanian: Berno konvencija / Polish: Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, konwencja berneńska