Eintrag:avifaunistic

German: avifaunistisch, die Vogelwelt betreffend / Lithuanian: paukščių faunos / Polish: awifaunistyczny, związany z ogółem gatunków ptaków