Eintrag:assessment of protected species (german environmental assessment tool)

German: artenschutzrechtliche Prüfung (dt. Umweltprüfinstrument) / Lithuanian: rūšių apsaugos vertinimas (vok. vertinimo aplinkosaugos požiūriu priemonės) / Polish: przegląd ochrony gatunków (niemiecki instrument przeglądu środowiskowego)