Eintrag:area for biotope network

German: Fläche für den Biotopverbund / Lithuanian: plotas biotopų tinklo sukūrimui / Polish: przestrzeń dla sieci biotopów