Eintrag:approval

German: Bewilligung, Zulassung / Lithuanian: leidimas / Polish: zgoda, dopuszczenie