Eintrag:approval procedure

German: Zulassungsverfahren / Lithuanian: leidimų suteikimo procedūra / Polish: procedura związana z dopuszczeniem