Eintrag:Appendix 1 habitat types

German: Lebensraumtypen des Anhangs I / Lithuanian: 1 priedo buveinių tipai / Polish: typy siedlisk przyrodniczych wg załącznika I