Eintrag:alternative solution

German: Alternativlösung / Lithuanian: alternatyvus sprendimas / Polish: alternatywne rozwiązanie