Eintrag:alternative measure

German: Ersatzmaßnahme / Lithuanian: alternatyvi priemonė / Polish: działanie zastępcze