Eintrag:alluvial forest, riverside forest

German: Auwald, Auenwald / Lithuanian: aliuvinis miškas, miškas upės pakrantėje / Polish: las łęgowy, las zalewowy