Eintrag:aeolian deposit, eluvium, drift

German: Anwehung, Ablagerung durch Wind / Lithuanian: eolinės nuogulos / Polish: nawiewanie, nanoszenie przez wiatr