Eintrag:adventure and recreation potential

German: Erlebnis- und Erholungspotential / Lithuanian: pažintinis ir rekreacinis potencialas / Polish: potencjał krajoznawczy i wypoczynkowy