Eintrag:advancement

German: Weiterentwicklung / Lithuanian: pažanga / Polish: dalszy rozwój, postęp