Eintrag:admission requirement

German: Zulassungsvoraussetzung / Lithuanian: priimtinumo sąlyga / Polish: wymóg związany z dopuszczeniem