Eintrag:administrative regulation

German: administrative Regelung / Lithuanian: administracinė tvarka / Polish: rozporządzenie administracyjne, przepis administracyjny