Eintrag:adapted to the landscape

German: landschaftsangepasst / Lithuanian: pritaikytas prie kraštovaizdžio / Polish: dostosowany/zaadaptowany do krajobrazu