Eintrag:activity

German: Aktivität / Lithuanian: veikla / Polish: zajęcia, czynności, aktywność